Insolventa Georgiu | Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa societăţii Jolidon Import Export SRL
50983
post-template-default,single,single-post,postid-50983,single-format-standard,qode-core-1.0.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,brick child-child-ver-1.0.0,brick-ver-1.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa societăţii Jolidon Import Export SRL

Cuprins:

Prezentarea societăţii debitoare

Identificarea societăţii

Structura Asociativă. Capitalul social

La data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală, societatea Jolidon Import Export SRL avea un singur asociat în persoana d-lui Gabriel Cîrlig.

Capitalul social subscris este de 3.770.000 lei vărsat integral.

Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societății debitoare este reprezentat de fabricarea de articole de lenjerie de corp şi costume de baie, comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul al articolelor de lenjerie de corp şi costume de baie.

Scurt istoric al societăţii debitoare

Înfiinţată în anul 1993 în Cluj Napoca, ca şi producător de lenjerie şi costume de baie, Jolidon Import Export SRL a devenit un important jucător pe piaţa naţională şi internaţională:

Cronologie:

Structura grupului şi relaţiile dintre acestea

Jolidon Import Export SRL deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi:

Argos SA (19,72% din capitalul social);

Flacăra SA (81,95% din capitalul social);

Cetatea SA (25% din capitalul social)

Elret SA (12% din capitalul social);

Central Aida SRL (99,9% din capitalul social);

Central Albina SRL (79% din capitalul social);

Central Areni SRL (68% din capitalul social);

Central Aschiuta SRL (84% din capitalul social);

Interdealer Capital Invest SA (59% din capitalul social);

Jolidon Hungary Kft (96% din capitalul social);

Jolidon Italia SRL (100% din capitalul social);

Tero Edil SA

Jolidon Franţa SRL (control indirect prin  intemediul d-lui Gabriel Cîrlig care deţine 100% din capitalul social);

Jolidon Polonia (control indirect prin  intemediul d-lui Gabriel Cîrlig care deţine 100% din capitalul social);

Relaţia dintre acestea este prezentată în graficul de mai jos:

Argos SA

Jolidon Import Export deţine o cotă de 19,72% din capitalul social al SC Argos SA. Participaţiile la Argos SA au fost achiziţionate în anul 2004;

Argos prestează servicii de tricotaj pentru Jolidon Import Export şi realizează confecţii pentru Jolidon Import Export cu materia prima furnizată de Jolidon;

Argos închiriează către Jolidon un depozit în Constanţa la preţul de 2.500 lei/lună şi spaţii de producţie, depozitare, vânzare şi utilaje.

Flacăra SA

Jolidon Import Export SRL a achiziţionat în anul 2006 o cotă de 81,95% în Flacăra SA;

Flacăra SA acţionează ca un intermediar în achiziţia materiilor prime pentru Jolidon Import Export SRL

Jolidon Import Export închiriează către Flacăra SA un spaţiu utilizat ca laborator (analiza ţesăturilor sub aspectul rezistenţei culorilor, compoziţiei, etc);

Flacăra prestează pentru Jolidon servicii de verificare laborator, testate ţesături. Totodată aceasta realizează pentru Jolidon anumite confecţii care nu pot fi realizate cu utilajele societăţii Jolidon Import Export

Jolidon Italia

Înfiinţată în anul 2011, Jolidon Italia acţionează ca distribuitor a produselor Jolidon pe piaţa din Italia;

Jolidon Italia acţionează şi ca intermediar în achiziţia materiilor prime pentru Jolidon Import Export SRL

Jolidon Franţa

Înfiinţată în anul 2003, Jolidon Franţa distribuie produsele Jolidon pe piaţa aferentă;

Organizează participarea la târgul de profil de la Paris şi refacturează către Jolidon costurile aferente.

Jolidon Polonia

Este distribuitor al produselor Jolidon pe piaţa din Polonia.

Elret SA

Furnizează energie electrică pentru halele de producţie ale Jolidon Import Export SRL.

Central Aida, Central Albina, Central Areni, Central Aschiuţa

Jolidon închiriează de la aceştia spaţii comerciale în vederea reînchirierii

Interdealer Capital Invest

Furnizează servicii de brokeraj şi consultanţă pentru Jolidon Import Export SRL

Cetatea SA, Jolidon Hungary, Tero Edil SA

Societatea Jolidon nu mai desfăşoară tranzacţii comerciale cu aceste societăţi.

Cifra de afaceri şi rezultatul net înregistrat de societăţile la care Jolidon Import Export SRL deţine participaţii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Prezentarea activităţii societăţii Jolidon Import Export SRL

Activitatea de producţie:

Activitatea de producţie se desfăşoară în cadrul secţiilor de producţie ale societăţii Jolidon Import Export SRL din Cluj Napoca şi Coas (Jud. Maramureş) precum şi în cadrul Argos SA care funcţionează ca şi capacitate de producţie complementară pentru Jolidon Import Export SRL.

Activitatea de producţie este structurată pe următoarele faze:

Cercetare (documentare, creaţie, realizarea prototipurilor)

Definitivare serii 0 (definitivare colecţii, realizarea seriilor 0, pregătirea comenzilor de producţie)

Aprovizionare şi producţie (recepţionarea materiilor prime comandate şi realizarea producţiei planificate)

Ciclul de producţie pe colecţiile realizate de societatea debitoare se prezintă astfel:

Fluxul tehnologic cuprinde:

Croirea produselor

Preparaţia în cazul anumitor produse (în funcţie de designul produsului);

Coaserea produselor

Ambalarea produselor

Pentru toate fazele fluxului tehnologic există un control tehnic de calitate interfazic.

Controlul tehnic de calitate final controlează toate produsele realizate, bucată cu bucată.

Ciclul de producţie al SC Jolidon Import Export SRL se derulează după cum urmează:

Primirea şi sortarea comenzilor

Aprovizionarea – în cadrul acestei etape se calculează necesarul de material pentru comenzile primite şi plasarea comenzilor de materii prime la furnizori. După lansarea comenzii materiile prime şi materialele necesare realizării produselor sunt primite într-un interval de 1 – 10 săptămâni de la momentul comenzii. Menţionăm şi faptul că această perioadă poate fi extinsă cu încă 8 – 12 săptămâni din cauza lipsei de capital a societăţii, majoritatea furnizorilor solicitând plata în avans în cazul în care se înregistrează un sold restant;

Producţia comenzilor este influenţată de complexitatea produselor fabricate, situându-se în medie între 1 -2 săptămâni. Livrarea se realizează într-un termen de cca. 2 – 3 zile.

După livrare, încasarea produselor se realizează astfel:

Societăţi din cadrul grupului: 120 zile;

Clienţi externi: 45 – 60 zile;

Clienţi interni: 30 zile;

Reţea cash & carry: 90 zile;

Clienţi noi: în avans.

Portofoliul de produse

Portofoliul de produse pe colecţii:

Colecţiile basic – produse de zi cu zi caracterizate prin simplitate şi funcţionalitate. Sunt produse tot timpul anului şi se adresează clientelei cu venituri mici şi mijlocii;

Colecţiile de modă primăvară – vară şi respectiv toamnă  – iarnă  – adresate clientelei cu venituri mijlocii şi mari;

Costumele de baie – adresate tuturor segementelor de clienţi.

Brandurile societăţii:

Jolidon – colecţii basic (Continuativa, She, Man, Children), modă (Jolidon Clandestine şi Jolidon Fashion) şi costume de baie;

Prelude – colecţii basic (Continuativa), modă, costume de baie;

Argos – colecţii basic;

Lilly – colecţii basic, modă, costume de baie;

Eclizia – colecţii basic;

Kelitha – colecţii basic

Segmentul ţintă de consumatori în funcţie de venituri:

Jos spre mediu: Argos, Eclizia, Kelitha;

Mediu: Jolidon, Lilly;

Înalt: Prelude.

3.3 Distribuţia

Distribuirea produselor se realizează prin intemediul a trei canale de distribuţie:

Export

En detail prin reţeaua proprie de magazine;

En gros în România prin diferiţi comercianţi.

Vânzările la export

Vânzările le export se realizează astfel:

Export direct în peste 60 de ţări, către mai mult de 100 clienţi (distribuitori, lanţuri de magazine şi detailişti – proprietari de boutique-uri);

Export prin afiliatele din străinătate (Jolidon Italia şi Jolidon Franţa) care distribuie produsele Jolidon pe pieţele aferente

Tabelul de mai jos prezintă cifra de afaceri realizată pentru primele zece ţări în care se exportă produsele Jolidon Import Export:

Din datele prezentate mai sus putem observa că livrările către Rusia deţin o pondere de peste 40% în totalul cifrei de afaceri externe în anii 2011 – 2014. Rusia este o piaţă importantă pentru Jolidon Import Export SRL datorită următorilor factori:

Piaţa de lenjerie intimă şi costume de baie este estimată la cca. 4,4 mld euro în anul 2014 de către European Fashion and Textile Export Council din care:

Segmentul de lux – 0,44 mil. euro;

Clasa marginală – 0,75 mil. euro

Clasa de mijloc – 1,46 mil. euro

Clasa de jos – 1,77 mil. euro

Consumul de produse de lenjerie intima în Rusia se situează sub media europeană existând astfel potential de creştere a pieţei;

Vânzările sunt concentrate în jurul oraşelor mari cum ar fi Moscova şi St. Petersburg, oraşe cu peste 1 mil. locuitori

Vânzările en detail prin reţeaua proprie de magazine

La data deschiderii procedurii de insolvenţă Jolidon Import Export avea 68 de magazine din care 5 sunt magazine de tip outlet. La acestea se adaugă şi magazinul online deschis în anul 2012.

Distribuţia teritorială a acestora este prezentată mai jos:

La data de 30.06.2015 societatea Jolidon Import Export SRL avea 68 de magazine.

Vânzările en gros în România

Vânzările en-gros în România se realizează prin intermediul:

Micilor comercianţi cu magazine proprii;

Reţele cash & carry

Supermarket-uri

Cifra de afaceri realizată din vânzările en-gross în România se prezintă astfel:

Evoluţia societăţii în perioada 2011 – 2015

Analiza economică a fost realizată conform actelor contabile (a balanțelor și bilanțurilor, fişelor cont, rapoartelor de audit etc), primite de la debitoare. Sumele nu reprezintă imaginea masei credale sau a datoriilor pe care compania le are față de creditori. În același timp, valoarea activului nu reprezintă valoarea de piață sau valoarea evaluată a acestuia, valoarea prezentată în situațiile analizate în raport fiind cea contabilă.

UM – mii lei

Analiza situaţiei societăţii s-a realizat pe baza documentelor predate de societatea debitoare: bilanţuri contabile, fişe de cont, balanţe de verificare sintetice şi analitice, situaţii întocmite de departamentul de contabilitate al debitoarei, pornind de la premisa că acestea oferă o imagine fidelă a situaţiei economice.

4.1. Analiza situaţiei patrimoniale

4.1.1. Echilibrul pe termen scurt

Principala problemă cu care se confruntă societatea este lipsa capitalului de lucru pentru finanţarea activităţii curente, situaţie care reiese şi din analiza situaţiei patrimoniale.

Graficul de mai jos prezintă deficitul de capital de lucru pe parcursul perioadei analizate:

Analizând activele circulante şi respectiv datoriile curente ale societăţii debitoare s-au putut constata următoarele:

Creanţele

Creanţele intragrup deţin o pondere de cca. 75% în totalul creanţelor comerciale. La data deschiderii procedurii de insolvenţă acestea însumau 25,4 mil. lei, având o vechime mai mare de 180 zile şi fiind clasificate de societatea debitoare în categoria creanţelor incerte.

Pentru a determina în ce măsură societatea debitoare înregistrează dificultăţi în recuperarea creanţelor sale am calculat vitezele de rotaţie a creanţelor după cum urmează:

Termenele contractuale acordate de societate clienţilor săi sunt următoarele:

Societăţi din cadrul grupului: 120 zile;

Clienţi externi: 45 – 60 zile;

Clienţi interni: 30 zile;

Reţea cash & carry: 90 zile;

Clienţi noi: în avans.

Comparând viteza de rotaţie calculată mai sus cu termenele teoretice de încasare a creanţelor observăm că societatea debitoare înregistrează dificultăţi atât în recuperarea creanţelor interne cât şi a celor externe.

Creanţele aflate în interiorul termenului de plată (calculate în funcţie de termenele contractuale acordate de societate clienţilor săi) se prezintă după cum urmează:

Creanţele faţă de debitorii diverşi deţin de asemenea o pondere însemnată în cadrul activului societăţii.

În această categorie sunt incluse în principal creanţele de recuperat de la foştii acţionari ai societăţii Lilly Italia.

În anul 2007 Jolidon Import Export SRL a achiziţionat 100% din acţiunile societăţii Lilly Italia, societate cu acelaşi obiect de activitate precum Jolidon şi cu cifra de afaceri anuală de 20 mil euro. Totodată societatea Jolidon a preluat de la Lilly Italia datoria acesteia faţă de foştii acţionari ai societăţii în valoare de cca. 5 mil. euro, datorie garantată de Jolidon prin două scrisori de garanţie bancară. În anul 2013 foştii acţionari ai societăţii Lilly Italia au executat scrisorile de garanţie bancară.

În urma unui audit independent s-a identificat faptul că foştii acţionari ai Lilly Italia au prezentat situaţii financiare eronate pentru mai mulţi ani. S-a constatat că de fapt aceştia nu au împrumutat niciodată Lilly Italia cu suma menţionată mai sus.

Societatea Jolidon a demarat acţiuni în instanţă pentru recuperarea contravaloarii scrisorilor de garantie executate în valoare de 19.712.443 lei.

În prezent societatea Lilly Italia se află în procedura de lichidare.

Stocurile

Analizând evoluţia stocurilor societăţii observăm că valoarea acestora are un trend descrescător pe parcursul perioadei analizate în timp ce cifra de afaceri înregistrează un trend crescător până în anul 2013 după care în următorul an înregistrează o scădere de 33%.

Scăderea valorii stocurilor în condiţiile creşterii cifrei de afaceri se datorează trecerii de la producţia pe stoc la producţia pe baza comenzilor ferme şi măsurilor luate de societatea debitoare pentru lichidzarea stocurilor vechi.

În ceea ce priveşte situaţia stocurilor, societatea debitoare nu a putut oferi o situaţie a stocurilor pe vechimi astfel încât pentru identificare stocurilor fără mişcare au fost calculate vitezele de rotaţie şi comparate cu termenele de aprovizionare.

Pentru calculul vitezei de rotaţie a stocurilor au fost considerate următoarele valori teoretice:

Stocul de mărfuri – 270 zile (durata unui sezon);

Stocul de materii prime, materiale, produse finite – 60 zile .

Calculul vitezei de rotaţie a stocurilor:

În funcţie de valoarea teoretică de rotaţie a stocurilor societăţii putem calcula stocul cu mişcare lentă după cum urmează:

Nivelul stocurilor este infuenţat şi de sezonalitatea activităţii şi ciclul de producţie.

Disponibilităţile băneşti

Analizând evoluţia disponibilităţilor băneşti pe parcursul perioadei supuse analizei putem observa că societatea Jolidon Import Export SRL nu dispune de suficiente lichidităţi pentru susţinerea activităţii curente.

Pasivul pe termen scurt

Finanţarea activităţii curente s-a realizat într-o pondere însemnată prin amânarea la plată a datoriilor pe termen scurt.

În ceea ce priveşte datoriile curente se constată următoarele:

Ponderea cea mai mare în cadrul datoriilor pe termen scurt este deţinută de creditele bancare pe termen scurt contractate de societatea debitoare pentru finanţarea activităţii curente, astfel:

În data de 29.05.2015 Astra Rail Management a achiziţionat creanţa deţinută de Banca Comercială Română în cuantum de 55,56 mil. lei şi 13,56 mil. euro. Banca Comercială Română a rămas titulara unei creante de 3 mil. lei în baza contractului de credit nr. 1015/21.10.2005.

Datoriile faţă de furnizori totalizează 35,85 mil. lei la finele lunii iunie 2015. Societatea înregistrează întârzieri la plata datoriilor faţă de furnizori de peste 180 zile.

Datoriile faţă de bugetul statului se ridică la suma de 39 mil. lei la data de 30.06.2015. În anul 2012 societatea a obţinut o eşalonare la plată a obligaţiilor bugetare pe o perioadă de 60 de luni.

Societatea nu a respectat graficul de eşalonare a datoriilor fiscale către ANAF şi astfel în cursul lunii martie 2015 facilitatea de rambursare a datoriilor fiscale şi-a pierdut valabilitatea.

Întărzierile la plata datoriilor bugetare au generat majorări de întârziere şi penalităţi însemnate pentru societatea debitoare.

Structura datoriilor bugetare la finele perioadei analizate se prezintă astfel:

Observăm astfel că din cele 39 mil lei datorate către bugetul de stat, 16,5 mil. lei sunt reprezentate de majorări de întârziere şi penalităţi.

Datoriile faţă de creditorii diverşi sunt în sumă de 1,7 mil. lei la finele lunii iunie 2015. Principalii creditori din această categorie sunt:

Mab Europe SRL – 1.501.292 lei – datorie rezultând din cesiunea de creanţe de către Mab Italia. De la Mab Italia societatea Jolidon a achiziţionat în materii prime.

Spot Capital Invest – 185.000 lei – avans încasat pentru achiziţia acţiunilor Interdealer Capital Invest SRL

Datoriile faţă de salariaţii societăţii sunt în sumă de 952.872 lei la data de 30.06.2015. Acestea se referă la salariile aferente lunii iunie şi parţial luna mai precum şi garanţiile reţinute gestionarilor.

În categoria decontărilor între entităţile afiliate este inclus împrumutul primit de  Jolion de la Cetatea SA Suceava în anul 2012.

4.1.2. Echilibrul pe termen lung

În ceea ce priveşte echilibrul pe termen lung situaţia se prezintă în felul următor:

În anul 2013 se înregistrează o creştere a valorii brute a imobilizărilor financiare ca urmare a reintroducerii în evidenţele contabile a acţiunilor deţinute la  Emmeci SPA. În anul 2009 aceste acţiuni au fost vândute către PF Bogdan Drăguţ cu termen de plată până în anul 2013. Ca urmare a neîncasării contravalorii acţiunilor vândute, în anul 2013 acestea au fost reintroduse în evidentele contabile ale societăţii.

Imobilizările financiare totalizează 57,1 mil lei în valoare brută la data deschiderii procedurii de insolvenţă (17.06.2015). În cadrul acestei categorii sunt incluse:

Acţiunile/părţile sociale deţinute de societatea debitoare la:

Jolidon Hungary KFT – 42.912 lei;

Argos SA – 2.531.097 lei;

Flacăra SA – 3.407.637 lei;

Interdealer Capital Invest – 10.717.425 lei;

Central Aida SRL – 619.460 lei

Central Albina SRL – 134.400 lei;

Central Areni SRL – 593.205 lei;

Central Aschiuta SRL – 151.805 lei;

Cetatea SA Suceava – 252.498 lei;

Emmeci SPA – 12.777.423 lei;

Jolidon Italia – 63.381 lei;

Elret SA – 17.150 lei;

Tero Edil SA – 433.700 lei;

Sumele de încasat de la entităţile afiliate – 25.010.927 lei care provin din:

Jolidon Hungary KFT – 128.720 lei – împrumut acordat de societatea Jolidon Import Export SRL acesteia;

Jolidon Italia – 18.880.003 lei – această creanţă provine din vânzarea părţilor sociale şi a creanţelor deţinute la societatea Infiore SRL către societatea Jolidon Italia la preţul de 4.863.090 euro.

Jolidon Italia – 6.002.204 lei – În anul 2010 creanţe comerciale deţinute faţă de Jolidon Italia SRL au fost transferate în contul 2671 “Împrumuturi acordate entitătilor afiliate”, ca urmare a deciziei managementului de a majora capitalul social al societăţii Jolidon Italia SRL. Această majorare de capital social nu a mai fost realizată.

Garanţiile acordate pentru spaţiile închiriate pentru magazinele societăţii – 343.703 lei.

În  anul 2014 activele imobilizate înregistrează o scădere de 40,5 mil. lei cauzată de următorii factori:

Reevaluarea construcţiilor societăţii;

Constituirea de ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare ca urmare a gradului redus a acestora de a mai genera beneficii economice viitoare pentru societate;

Vânzarea unor active imobilizate (maşini de cusutm, utilaje de tricotat şi finisat) care nu erau folosite în activitatea curentă;

Casarea investiţiilor realizate la magazinele închise ca urmare a imposibilităţii recuperării acestora.

În urma analizei activelor societăţii au fost identificate următoarele active non-core:

Datoriile pe termen lung sunt reprezentate în principal de datoriile faţă de creditorii bancari pentru creditele contractate de societatea debitoare.

În analitic acestea se prezintă astfel:

*În data de 29.05.2015 Astra Rail Management a achiziţionat creanţa deţinută de Banca Comercială Română.

4.2. Analiza contului de profit şi pierderi

Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune şi pe această bază prezintă modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul lui se explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii legate de nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-o perioadă de gestiune.

Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi complexă a situaţiei debitoarei precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au determinat instalarea insolvenţei acesteia.

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent ultimilor cinci ani se prezintă în felul următor:

UM – Mii lei

4.2.1. Activitatea operaţională

Din datele prezentate în tabelul de mai sus putem observa că vânzările nete au înregistrat un trend crescător până în anul 2013 (creştere de 6,75% în anul 2012 comparativ cu anul precedent şi respectiv 0,4% în anul 2013 comparativ cu anul 2012). Analizând structura vânzărilor putem observa că această creştere a fost determinată de creşterea exporturilor.

În anul 2014 societatea nu a putut onora comenzile primite din cauza lipsei de finanţare. Acest lucru a dus la o contractare a cifrei de afaceri cu 33% comparativ cu anul precedent.

În primele şase luni ale anului 2015 dificultăţile financiare cu care se confruntă societatea se adâncesc, vânzările nete totalizând 19,7 mil. lei, situându-se la 54% din vânzările înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Analizând structura vânzărilor nete putem observa că societatea debitoare operează pe trei linii:

Vânzările la export – care deţin ponderea cea mai mare în total vânzărilor;

Vânzările en-detail prin intermediul lanţului de magazine coordonat de Jolidon;

Vânzările en-gross în România prin intermediul micilor comercianţi cu magazine proprii, reţele cash&carry şi supermarketuri

Ca pondere în total, vânzările pe canale de distribuţie se prezintă astfel:

Vânzările la export

Exporturile au fost principalul motor de creştere a cifrei de afaceri din ultimii ani protejând societatea de întârzierea revenirii consumului pe piaţa internă şi de riscul valutar.

Vânzările în afara teritoriului României se realizează fie prin intermediul societăţilor din cadrul grupului (Jolidon Italia, Jolidon Franţa, Jolidon Polonia) fie prin intermediul clienţilor direcţi (distribuitori, lanţuri de magazine şi detailişti).

Exportul de produse finite a ajuns în anii 2012 şi 2013 să deţină o pondere majoritară în cadrul cifrei de afaceri a societăţii.

Graficul de mai jos prezintă vânzările la export realizate prin intermediul societăţilor din cadrul grupului vs. vânzările realizate prin intermediul distribuitorilor diverşi şi creanţele deţinute faţă de societăţile din cadrul grupului vs. creanţele pfaţă de clienţii diverşi.

   

Observăm astfel că, cu toate că vânzările către societăţile din cadrul grupului sunt mai reduse comparativ cu livrările către diverşi clienţi externi, societatea debitoare întâmpină dificultăţi în colectarea creanţelor de la societăţile din grup.

Produsele Jolidon sunt exportate în peste 60 de ţări:

Principala piaţă de desfacere externă pentru Jolidon Import Export este piaţa din Rusia, livrările către Rusia asigurând peste 40% din totalul livrărilor externe.

Situaţia livrărilor la extern pe ţara de destinaţie se prezintă astfel:

Pe pieţele externe pe care se distribuie produsele Jolidon, prezenţa societăţii este suficient de mică pe fiecare dintre ele astfel încât deciziile concurenţei sau modificările legislative să nu aibă un impact major asupra cifrei de afaceri realizată de Jolidon pe piaţa respectivă.

Vânzările en-gross în România

Produsele Jolidon sunt distribuite în România prin intermediul micilor comercianţi cu magazine proprii, reţele cash&carry şi supermarketuri.

Evoluţia vânzărilor en gros în România pe parcursul perioadei supuse analizei se prezintă astfel:

Din graficul prezentat mai sus putem observa că vânzările către reţelele de magazine (Carrefour, Metro Cash & Carry, Selgros Cash & Carry, Romania Hypermarche) se situează în jurul valorii de 4 mil. lei în intervalul 2011 – 2013.

În anul 2014 aceste vânzări scad ca urmare a imposibilităţii societăţii de a onora comenzile primite. Acest lucru a dus la pierderea majorităţii clienţilor din reţelele de magazine. În prezent societatea debitoare colaborează doar cu Selgros Cash & Carry.

Vânzările prin reţeaua proprie de magazine

Vânzările prin reţeaua proprie de magazine deţin o pondere de cca. 30% în totalul cifrei de afaceri a societăţii.

Situaţia vânzărilor pe magazine în perioada supusă analizei se prezintă astfel:

La data de 30.06.2015 societatea debitoare avea 68 de magazine.

Evoluţia numărului de magazine în perioada supusă analizei se prezintă astfel:

Anul 2011:

Anul 2012:

Anul 2013:

Anul 2014:

01.01.2015 – 30.06.2015:

Analiza rentabilităţii pe fiecare magazin în parte este prezentată în Anexa nr. 1 a prezentului raport.

Situaţia centralizată a veniturilor şi cheltuielilor directe repartizate pe magazine pe perioada supusă analizei este prezentată în tabelul de mai jos*:

*pentru a nu denatura interpretarea indicatorilor financiari, analiza rentabilităţii magazinelor s-a realizat doar pentru magazinele care au funcţionat pe tot parcursul anului.

În anul 2012 observăm că, cu toate că numărul de magazine a scăzut comparativ cu anul precedent, vânzările de mărfuri în magazine au înregistrat o creştere de 8%.

În anul 2013 creşterea numărului de magazine nu a adus şi o creştere a vânzărilor, valoarea acestora scăzând cu 11% comparativ cu anul precedent ca urmare a reducerii consumului;

Pentru a determina modul de utilizare a spaţiului s-au calculat vânzările pe metru pătrat:

Vânzările pe metru pătrat înregistrează un trend crescător până în anul 2013 adică societatea generează vânzări mai mari din spaţiul de retail utilizat. În anul 2014 valoarea indicatorului înregistrează o scădere ceea ce denotă o scădere a performanţei financiare a societăţii.

Vânzările pe magazine sunt influenţate şi de perioadele de promoţii astfel:

În perioada 01 ianuarie – 15 februarie a anului au loc reduceri la colecţiile de toamnă – iarnă (30% la majoritatea produselor dar promoţiile pot ajunge şi până la 50% – 70% în funcţie de produs);

În perioada 20 iulie – 31 august a anului au loc reduceri la colecţiile de primăvară – vară;

În luna decembrie societatea desfăşoară de regulă promoţii condiţionate de un anumit prag stabilit al cumpărăturilor;

Pe parcursul anului mai pot avea loc promoţii punctuale pe anumite colecţii sau în funcţie de politica centrelor comerciale.

Graficul de mai jos prezintă evoluţia cheltuielilor directe pe metru pătrat înregistrat de magazinele societăţii în perioada 2011 – 2014:

Din graficul prezentat mai sus observăm următoarele:

Cheltuielile cu chiriile înregistrează un trend crescător pe parcursul perioadei analizate;

Cheltuielile cu personalul au o evoluţie ascendentă până în anul 2013. În anul 2014 valoarea acestora scade ca urmare a măsurilor luate de societatea debitoare pentru reducerea costurilor. Societatea are de regulă 2 – 4 angajaţi/magazin, componenta salarială fiind alcătuită din salariul fix + tichete de masă + o componentă variabilă în funcţie de vânzări;

Cheltuielile cu serviciile se referă la cota parte a cheltuielilor aferente spaţiului comun din centrele comerciale (impozite clădiri, utilităţi, etc);

Cheltuielile cu utilităţile şi respectiv cheltuielile de reclamă şi publicitate sunt aproximativ constante pe parcursul perioadei analizate.

Marja comercială înregistrată de societatea debitoare are un trend descrescător pe parcursul perioadei supuse analizei.

Scăderea profitabilităţii magazinelor începând cu anul 2013 a fost cauzată de următorii factori:

Creşterea cheltuielilor cu chiriile (cheltuielile cu chiriile au înregistrat o creştere de la 1.051 lei/mp/an în anul 2011 la 1.181 lei/mp/an în anul 2014);

Scăderea marjei comerciale a societăţii (Acest lucru a fost cauzat de creşterea preţurilor la materia primă şi reducerea preţurilor la produsele fără mişcare sau cu mişcare lentă)

Menţionăm şi faptul că programul contabil nu permite extragerea informaţiilor financiare necesare realizării analizei profitabilităţii pe categorii de produse (costume de baie, colecţia modă şi colecţia basic).

Magazinele societăţii înregistrează un rezultat operaţional pozitiv în perioada 2011 – 2014. În primul semestru al anului 2015 magazinele Jolidon înregistrează o pierdere de 102.483 lei, pierdere care este inferioară pierderii înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent. Precizăm şi faptul că vânzările retail au o evoluţie fluctuantă pe parcursul unui an calendaristic, cele mai mari vânzări fiind realizate de regulă în lunile august şi decembrie.

În ceea ce priveşte vânzările totale ale societăţii pe sortimente de produse, cantitativ situaţia acestora se prezintă astfel:

Analiza cheltuielilor operaţionale

Profitul obţinut înaintea deducerii costurilor fixe de producţie şi a costurilor administrative se situează în jurul valorii de 57 mil. lei în perioada 2011 – 2013. Cu toate că cifra de afaceri a crescut în perioada 2011 – 2013 marja brută înregistrează un trend uşor descendent ca urmare a influenţei producţiei în curs de execuţie. Astfel, în anii 2011 şi 2012 profitul este îmbunătăţit de producţia stocată însă aceste venituri din producţia stocată determină imobilizarea unor resurse suplimentare ale societăţii în stocuri cu influenţe directe asupra lichidităţii. În anii 2013 şi 2014 are loc destocarea producţiei realizate.

Costurile de producţie au un trend descrescător în intervalul 2011 – 2013 ca urmare a reducerii cheltuielilor cu personalul şi a cheltuielilor cu serviciile prestate de terţi (în principal manoperă produse realizate în regim lohn)

Evoluţia numărului de personal pe parcursul perioadei analizate se prezintă astfel:

Costurile generate de activitatea de retail sunt influenţate de închiderea/deschiderea unor noi magazine.

În perioada 2011 – 2013 societatea Jolidon Import Export SRL înregistrează EBITDA pozitiv. În anul 2014 şi primele şase luni ale anului 2015 societatea înregistrează un rezultat operaţional negativ.

4.2.2. Activitatea extraordinară

În cadrul veniturilor extraordinare sunt incluse:

veniturile rezultate din trecerea pe venit a furnizorilor prescrişi;

venituri din închirierea active;

veniturile din valorificările de active;

veniturile din despăgubiri şi penalităţi.

Cehltuielile de natură extraordinară includ:

cheltuielile cu amenzile şi penalităţile datorate bugetului de stat şi furnizorilor;

cheltuielile cu scoaterea din gestiune a activelor vândute;

cheltuielile sociale (cadouri acordate angajaţilor cu ocazia sărbătorilor);

debitorii prescrişi sau împotriva cărora s-a închis procedura de faliment.

4.2.3 Activitatea financiară

rezultatul obţinut din activitatea financiară se concretizează în pierdere pe parcursul perioadei analizate ca urmare a dobânzilor aferente creditelor contractate de societatea debitoare, nivelul acestora fiind net superior veniturilor din dobânzi.

4.2.4 Elemente nemonetare

Veniturile şi cheltuielile nemonetare au generat pierdere pentru societatea debitoare pe parcursul perioadei analizate. Acestea se referă la:

cheltuielile cu amortizarea activelor societăţii;

veniturile şi cheltuielile din anularea/constituirea de ajustări pentru deprecierea creanţelor cu probabilitate de încasare redusă şi a imobilizărilor financiare cu lichiditate redusă;

veniturile şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar.

Rezultatul net obţinut prin însumarea rezultatului operaţional, a rezultatului extraordinar, a rezultatului financiar şi a elementelor nemonetare se concretizează în pierdere pe tot parcursul perioadei supuse analizei.

Contribuţia fiecărui rezultat la obţinerea rezultatului final este prezentată în graficul de mai jos:

În perioada 2011 – 2013 rezultatul operaţional pozitiv înregistrat de societatea debitoare este anulat de rezultatul financiar.

În anul 2014 cea mai mare parte a pierderii înregistrate a fost determinată de elementele nemonetare (amortizări şi ajustări pentru depreciere).

4.3. Analiza fluxului de numerar

Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei entităţi sunt utile pentru utilizatorii situaţiilor financiare în procesul luării de decizii economice, deoarece constituie o bază de evaluare a capacităţii entităţii de a genera numerar şi echivalent de numerar, precum şi a utilităţii acestor fluxuri.

Fiind parte integrantă a situaţiilor financiare, situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii care permit utilizatorilor evaluarea modificărilor în activele nete ale debitoarei, structura sa financiară, inclusiv informaţii referitoare la lichiditatea şi solvabilitatea sa, precum şi capacitatea debitoarei de a influenţa valoarea şi momentul apariţiei fluxurilor de numerar.

Obiectivul IAS 7 este acela de a impune furnizarea de informaţii cu privire la istoricul mişcărilor de numerar şi de echivalent de numerar ale unei entităţi, prin intermediul situaţiei fluxurilor de numerar, clasificând fluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare.

În anul 2011 societatea debitoare înregistrează un deficit de numerar din activitatea de exploatare de 24,4 mil. lei determinat de pierderile înregistrate de societate în acest an, creşterea valorii creanţelor societăţii cu suma de 11,9 mil. lei şi reducerea valorii datoriilor pe termen scurt cu suma de 4,9 mil. lei.

Acest deficit de numerar a fost acoperit prin contractarea unor noi credite bancare pe termen lung şi pe seama reducerii valorii activelor imobilizate ale societăţii.

În anul 2012 societatea debitoare înregistrează o pierdere netă în sumă de 11,9 mil. lei. Aceasta a fost acoperită astfel:

Pe seama recuperării parţiale a creanţelor financiare faţă de Jolidon Italia;

Pe seama amânării la plată a datoriilor pe termen scurt (în anul 2012 societatea debitoare a obţinut o eşalonare a datoriilor bugetare. Tot în această perioadă societatea a contractat noi credite pe termen scurt pentru finanţarea capitalului de lucru).

În anul 2013 au fost executate scrisorile de garanţie bancară determinând o creştere a datoriilor pe termen scurt.

Tot în acest an creanţele şi stocurile societăţii înregistrează o scădere determinând un excedent de numerar de 6,8 mil lei.

Excedentul de numerar obţinut din reducerea valorii stocurilor şi creanţelor a fost utilizat astfel:

Pentru acoperirea parţială a datoriilor faţă de bugetul statului şi faţă de furnizori;

Pentru achiziţia de noi active;

Pierderea înregistrată de societatea Jolidon Import Export SRL în anul 2014 a fost acoperită pe seama următorilor factori:

Excedentul de numerar obţinut din reducerea valorii stocurilor societăţii (7,6 mil. lei);

Excedentul de numerar obţinut din reducerea valorii creanţelor societăţii (2,9 mil. lei);

Amânarea la plată a datoriilor pe termen scurt (9,3 mil. lei).

În anul 2015 datoriile pe termen scurt ale societăţii debitoare înregistrează o creştere ca urmare a nerespectării graficului de eşalonare a acestora şi reclasificarea lor din cadrul datoriilor pe termen lung în categoria datoriilor pe termen scurt.

Pierderile înregistrate de societate în primele şase luni ale anului 2015 au fost acoperite din lichidităţile obţinute din reducerea stocurilor societăţii şi pe seama amânării la plată a datoriilor curente.

                                               5.Creditorii indispensabili

Conform art. 134 alin. 2 din Legea 85/2014 debitoarea poate să depună împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 67 alin. (1) lista creditorilor indispensabili. Lista se anexează, menţionându-se şi creanţele acestora, la raportul întocmit de administratorul judiciar, potrivit art. 97 din Legea 85/2014. Administratorul judiciar are posibilitatea de a confirma, în tot sau în parte, ori de a infirma lista acestor creditori.

Anexat cererii de deschidere a procedurii de insolvență debitoarea a depus o listă a creditorilor indispensabili identificând următorii astfel de creditori:

Pentru ca un creditor să poată fi confirmat ca și creditor indispensabil trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, și anume: trebuie să se regăsească în lista depusă de debitoare odată cu cererea de deschidere a procedurii (având în vedere că această procedură s-a deschis la cererea debitoarei), trebuie să fie un creditor chirografar care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilităţi fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu poate fi înlocuit de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi condiţii financiare. Pe lângă aceste condiții de lege lata, adăugăm ca și condiție de lege ferenda condiția formulării unei cereri de admitere a creanței la tabelul preliminar. Astfel un creditor care nu are calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură, nu poate fi luat în considerare ca și creditor indispensabil, raportat la scopul creării acestei categorii speciale de creanțe.

Creditorii indispensabili identificaţi de societatea debitoare sunt furnizori de utilităţi, servicii fără de care activitatea de producţie a societăţii Jolidon Import Export SRL nu se poate desfăşura.

Având în vedere aceste aspecte administratorul judiciar va confirma lista creditorilor esențiali depusă de debitoare.

Situaţia transferurilor patrimoniale efectuate în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii

Conform art. 58 alin. 1 lit. h) din Legea 85/2014 atunci când este incident unul dintre cazurile prevăzute de art. 117 din Legea 85/2014 administratorul judiciar formulează acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. Pentru a stabili dacă sunt incidente dispozițiile mai sus indicate, prin notificarea de deschidere a procedurii insolvenței, transmisă debitoarei, administratorul judiciar a solicitat să i se comunice o situație a transferurilor patrimoniale efectuate de aceasta în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență.

Conform informațiilor furnizate de către debitoare, în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă au fost înstrăinate/casate următoarele active:

(Situaţia analitică a transferurilor de active realizate în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă se regăseşte în Anexa nr. 2 la prezentul raport)

Activele vândute către Argos SA au fost încasate prin compensare cu datoriile societăţii faţă de acest partener. Acestea au fost vândute la o valoare superioară valorii nete contabile, nefiind utilizate de societatea debitoare.

În data de 17.07.2013 a fost vândută o casă de marcat către Detect Serv SRL la preţul de 50 lei + TVA. Aceasta a fost încasată în numerar în data de 17.07.2013;

În data de 01.07.2013 a fost casat un autoturism Mercedes Sprinter şi un autoturism Mercedes Atego. Conform explicaţiilor primite de la societatea debitoare acestea erau nefuncţionale şi amortizate integral.

În data de 16.09.2013 a fost vândut către Jolidon Franţa un autoturism Renault Megane încasarea acestuia realizându-se prin compensare cu datoriile societăţii faţă de acest partener;

În data de 01.04.2014 a fost casat un autoturism Renault Megane achiziţionat de societatea debitoare din Franţa pentru piese de schimb la parcul auto al societăţii.

În intervalul 01.04.2014 – 30.06.2015 au fost casate amenajările realizate la magazinele închise de societatea debitoare în această perioadă, aceste investiţii nemaiputând fi recuperate.

Plăţile efectuate în cele şase luni anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă

În urma analizei plăţilor  efectuate de societate înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar a constatat faptul că în cele şase luni anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă s-au efectuat plăţi curente, fără caracter excepţional şi fără a fi favorizat vreunul dintre creditori.

Principalii beneficiari ai plăţilor au fost furnizorii de materii prime, salariaţii, locatorii pentru magazinele închiriate, etc.

Concluzii privind cauzele intrării în insolvenţă

În baza analizei realizate până la acest moment s-a putut constata că societatea are piaţă pentru desfacerea produselor sale dar nu are capital de lucru pentru onorarea comenzilor.

Reducerea capitalului de lucru a avut următoarele cauze:

Investiţii neproductive

Lilly Italia – în faliment

În anul 2007 Jolidon Import Export SRL a achiziţionat 100% din acţiunile societăţii Lilly Italia SPA la preţul de 1.000.000 euro în scopul creşterii producţiei şi expunerii internaţionale.

Totodată societatea Jolidon a preluat de la Lilly Italia datoria acesteia faţă de foştii acţionari ai societăţii în valoare de 5.006.423 euro, datorie garantată de Jolidon prin două scrisori de garanţie bancară.

Astfel, investiţia totală în Lilly Italia se ridică la suma de 6.006.423 euro.

În anul 2013 foştii acţionari ai societăţii Lilly Italia au executat scrisorile de garanţie bancară

În urma unui audit independent s-a identificat faptul că foştii acţionari ai Lilly Italia au prezentat situaţii financiare eronate pentru mai mulţi ani. S-a constatat că de fapt aceştia nu au împrumutat niciodată Lilly Italia cu suma menţionată mai sus.

Societatea Jolidon a demarat acţiuni în instanţă pentru recuperarea contravaloarii scrisorilor de garantie executate în valoare de 19.712.443 lei.

În anul 2010 societatea Lilly Italia SPA a intrat în procedura de faliment.

Beneficiile aduse societăţii Jolidon Import Export SRL de către Lilly Italia (extinderea pe pieţele internaţionale, creşterea sortimentului de produse) sunt net inferioare efortului investiţional realizat de Jolidon Import Export SRL

Investiţiile realizate în societatea Lilly Italia SPA au fost finanţate prin contractarea unor credite bancare de la Alpha Bank, generându-se astfel costuri însemnate cu dobânzile bancare.

Emmeci SPA – în faliment

Societatea debitoare deţine 100% din acţiunile societăţii Emmeci SPA.

În anul 2009 aceste acţiuni au fost vândute către PF Bogdan Drăguţ cu termen de plată până în anul 2013. Ca urmare a neîncasării contravalorii acţiunilor vândute, în anul 2013 acestea au fost reintroduse în evidenţele contabile ale societăţii.

Precizăm şi faptul că începând cu anul 2013 societatea Emmeci SPA se află în procedura de lichidare.

Valoarea contabila a acţiunilor deţinute la Emmeci SPA este de 12.777.442,56 lei.

Investiţiile realizate în societatea Emmeci SPA au fost finanţate prin contractarea unor credite bancare de la Intesa Sanpaolo Bank generând costuri financiare însemnate pentru societatea debitoare.

Jolidon Italia/Infiore

Părţile sociale deţinute de societatea debitoare la Infiore SRL au fost vândute în anul 2010 către Jolidon Italia la preţul de 4.863.090 euro (20.402.504 lei).

Contravaloarea acestor părţi sociale vândute nu a fost încasată în integralitate, la data deschiderii procedurii de faliment existând un sold de recuperat de 18.880.003 lei.

Alte investiţii

În cadrul acestei categorii amintim părţile sociale/acţiunile deţinute la:

Jolidon Hugary KFT – 42.912 lei – societate în faliment;

Argos SA Cluj – 2.531.097 lei – pierdere înregistrată în anul 2014: 2.562.361 lei;

Flacăra SA – 3.407.637 lei – profit înregistrat în anul 2014: 47.442 lei;

Interdealer Capital Invest – 10.717.425 lei – pierdere înregistrată în anul 2014: 452.242 lei;

Central Aida SRL – 619.460 lei – pierdere înregistrată în anul 2014: 27.383 lei;

Central Albina SRL – 134.400 lei – pierdere înregistrată în anul 2014: 23.407 lei;

Central Areni SRL – 593.205 lei – pierdere înregistrată în anul 2014: 45.408 lei;

Central Aschiuta SRL – 151.805 lei – pierdere înregistrată în anul 2014: 18.660 lei;

Cetatea SA – 252.498 lei – pierdere înregistrată în anul 2014: 129.004 lei;

Jolidon Italia SPA – 63.381 lei;

Elret SA – 17.150 lei – profit înregistrat în anul 2014: 77.619 lei;

Tero Edil SA – 433.700 lei – profit înregistrat în anul 2014: 395.537 lei

TOTAL = 18.964.671 lei.

Total general investiţii realizate în părţi afiliate = 77.557.319 lei (echivalentul a 17,3 mil. euro)

În perioada 2007 – 2008 societatea Jolidon Import Export SRL a realizat o serie de investiţii care, conform celor comunicate de societatea debitoare, pentru a ajunge la maturitate aveau nevoie de o perioadă de minim doi ani.

O dată cu instalarea crizei economice şi financiare societatea debitoare nu a mai putut fructifica aceste investiţii astfel încât la final acestea s-au dovedit a fi nerentabile.

Dificultăţi în recuperarea creanţelor intra-grup

Dificultăţile înregistrate în recuperarea creanţelor societăţii au dus la amânarea la plată a datoriilor pe termen scurt şi solicitarea de noi credite bancare pentru finanţarea activităţii curente. La data de 30.06.2015 soldurile faţă de societăţile din cadrul grupului sunt următoarele:

Jolidon Franta – 14.052.933 lei;

Jolidon Italia – 10.041.228 lei (creanţe comerciale + creanţe transferate la imobilizări financiare ca urmare a deciziei managementului de a majora capitalul social al societăţii Jolidon Italia SRL. Această majorare de capital social nu a mai fost realizată)

Infiore – 2.945.195 lei;

Jolidon Hungary – 2.608.990 lei;

Tricotaje Ineu – 1.750.582 lei;

Jolidon Poland – 1.115.405 lei;

Argos SA – 20.311 lei;

Lilly Italia – 17.458 lei.

TOTAL = 32.552.102 lei (echivalentul a 7,25 mil. euro)

Costurile financiare şi majorările de întârziere

Pentru a acoperi deficitul de capital de lucru generat de investiţiile financiare realizate şi dificultăţile înregistrate în recuperarea creanţelor societatea debitoare a apelat la creditele bancare pentru finanţarea activităţii curente şi la amânarea la plată a datoriilor pe termen scurt (în special faţă de bugetul statului). Aceste elemente au generat costuri financiare însemnate pentru societatea debitoare sub forma dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor.

Cheltuielile cu dobânzile şi respective cheltuielile cu penalităţile înregistrate de societatea debitoare în ultimii cinci ani se prezintă astfel:

Observăm astfel că aceste costuri financiare şi majorările de întârziere sunt superioare rezultatului operaţional înregistrat de societatea debitoare în perioada analizată. Începând cu anul 2014 ponderea acestora în cifra de afaceri depăşeşte pragul de 20%.

Existenţa unor stocuri fără mişcare sau cu mişcare lentă

În urma comparării vitezei de rotaţie calculate cu termenele teoretice de aprovizionare a reieşit faptul că societatea debitoare deţine mărfuri fără mişcare sau cu mişcare lentă de cca. 2,3 mil lei şi materii prime, materiale consumabile, produse finite fără mişcare de cca. 20,6 mil. lei.

Precizăm faptul că programul contabil al societăţii nu permite extragerea unei situaţii pe vechimi a stocurilor astfel încât valoarea stocurilor fără mişcare a fost calculate prin raportare la termenele de aprovizionare furnizate de societatea debitoare.

Aceste stocuri au dus la imobilizarea unor importante resurse financiare ale societăţii cu influenţe directe asupra lichidităţii acesteia.

Concluzii privind persoanele culpabile de încetarea de plăţi

În ceea ce priveşte elementele care ar putea sta baza angajării răspunderii organelor de conducere ale societăţii debitoare, menţionâm că până la data prezentului raport, administratorul judiciar nu a identificat elemente care sa fundamenteze o atare ipoteză.

Din analizele efectuate până în prezent, administratorul judiciar a ajuns la concluzia că insolvenţa debitoarei se datorează unor cauze obiective şi majoritatea externe societăţii fără a implica culpa unei/unor persoane concrete din conducerea societăţii. Nu s-a constat producerea unor fapte care ar fi încadrabile în prevederile art. 169 din Legea 85/2014.

În măsura în care în perioada imediat următoare şi înainte de prescripţia dreptului la acţiune vor interveni informaţii sau elemente noi care să ducă la schimbarea acestei concluzii, administratorul judiciar va acţiona în consecinţă completând analiza de faţă sau formulând acţiunile în justiţie care se impun.

Concluzii privind şansele de reorganizare

Plecând de la o serie de considerente de ordin teoretic dar și de natură practică ce decurg din analiza comparativă a efectelor generate de procedura reorganizării și a celei de faliment, putem conchide că cea dintâi este net avantajoasă pentru toate entitățile ce participă  la  această  procedură.  Dacă  în  procedura  falimentului  creditorii  urmăresc recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului fără ca debitoarea să își continue  activitatea  de  exploatare,  procedura  de  reorganizare  este  caracterizată  de faptul    lichidităţilor  obţinute  din  vânzarea  bunurilor  excedentare  din  patrimoniul debitoarei se adaugă profitul rezultat din continuarea activităţii debitoarei. Având în vedere faptul că valoarea obtenabilă în cazul reorganizării din valorificarea activelor excedentare  este  superioară  valorii  de  lichidare  obținută  în  cazul  falimentului,  iar exploatarea  celorlalte  active  va  aduce  un  profit  operațional,  gradul  de  acoperire  al creanţelor alături de alte beneficii de ordin economic sunt preferabile pentru creditorii implicați în procedură. 

În prezent societatea se află într-un moment de relativă dificultate din punct de vedere financiar, existând un vădit dezechilibru, însă trebuie avute în vedere perspectivele pe

termen  scurt,  mediu  şi  lung. 

În vederea restructurării pe termen scurt a societăţii Jolidon Import Export SRL s-au propus următoarele măsuri:

Structura corporate şi strategie:

Re-designul organigramei societăţii Jolidon Import Export – pentru reaşezarea poziţiilor de middle management ca nivel intermediar cu scopul transferului mai eficient de know-how între management şi departamante;

Definire model de business pe termen mediu – comercial (pieţe externe, retail, online) şi – producţie (analiza optimizare capacitate producţie – s-a convenit transformarea filialelor din străinătate în reprezentanţe comerciale (fără activitate comercială) – Folosirea unor entităţi din grup ca agenţi comerciali (revânzători pentru materii prime /produse finite cu titlu temporar pentru asigurarea continuităţii activităţii)

Management

Comunicare schimbări catre key-people – perioada insolvenţă/ reorganizare

Identificare key-people existenţi şi “re-angajare” a lor in vederea motivării şi menţinerii în companie

Creare echipă de turnaround intern

Control operaţional şi reporting

Identificare elemente şi rebugetare linii de business şi centre de cost Control bugetar

Colectare creanţe – procedura a fost prezentată pentru implementare, de identificat şi/sau recrutat personal

Inchidere lunară – procedura a fost publicată intern- există un calendar de închidere cu operaţiuni şi termene pentru fiecare departament implicat

Pachet lunar de raportare –Termen de realizare: a 3-a zi de luni a lunii următoare perioadei inchise.

Planificare fluxuri de numerar pe 3 luni – implementarea unui Cash flow rolling forecast săptămânal – pentru eliminarea riscurilor de deficit de lichiditate imediată;

Identificare stocuri de materii prime/ material în exces, învechite sau redundante – se va efectua odată cu inventarierea stocurilor. Acestea se vor transfera scriptic şi fizic într-o gestiune separate.

Din analiza efectuată s-a putut constata că vânzările societăţii au înregistrat o scădere în ultimii doi ani ca urmare a imposibilităţii onorării comenzilor primite din cauza lipsei de capital.

Comenzile neonorate se ridică la cca. 3 mil. euro/an.

Având în vedere că societatea Jolidon Import Export SRL dispune de piaţa necesară creşterii cifrei de afaceri strategia preliminară de reorganizare se va axa pe identificarea surselor de finanţare a activităţii astfel:

Obţinerea unei finanţări externe;

Lichidizarea stocurilor societăţii;

Valorificarea activelor excedentare;

Efectuarea demersurilor de recuperare a creanţelor societăţii;

Implementarea unui nou sistem informatic care să permită o mai bună analiză a activităţii societăţii (analizarea rentabilităţii pe sortimente de produse, analiza stocurilor pe vechimi, etc);

Reaşezarea datoriilor pe contextul actual, în condițiile respectării tratamentului corect și echitabil al creanțelor, ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a companiei;

Prin urmare, administratorul judiciar consideră că, deşi Jolidon Import Export SRL se confruntă cu o situaţie economică dificilă, aceasta poate fi supusă unui plan de reorganizare cu şanse de reuşită prin aplicarea măsurilor prezentate mai sus, precum şi a altor măsuri care vor fi necesare pe parcursul desfăşurării planului de reorganizare a activităţii  societăţii.

Având în vedere intenţia de reorganizare şi de depunere a unui plan de reorganizare, manifestată de către debitoare prin cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, îşi manifestă disponibilitatea în vederea întocmirii unui plan de reorganizare sau de colaborare cu debitoarea la întocmirea unui plan de reorganizare propus de aceasta.

Prezentul Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei Jolidon Import Export SRL a fost întocmit în condiţiile art. 58 și ale art. 97 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi îl prezentăm creditorilor în cadrul primei adunări a creditorilor din data de 01.09.2015.

ADMINISTRATOR JUDICIAR                                                                        

Minodora Letiţia Georgiu

Descarca documentul