Insolventa Georgiu | NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENTA
50949
post-template-default,single,single-post,postid-50949,single-format-standard,qode-core-1.0.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,brick child-child-ver-1.0.0,brick-ver-1.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENTA

Nr . 880/23.06.2015

1.Date privind dosarul:Nr.dosar 803/1285/2015Tribunalul Specializat Cluj Jud.sindic Daniela Hamciuc.

2. Arhiva/registratura instanţei:Cluj-Napoca,Calea Dorobantilor nr.2

3.Debitor:SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL ,CUI RO 3685073 ,sediul social in Cluj-Napoca , str.Tabacarilor nr.1, jud Cluj Număr de ordine în registrul comerţului J/12/1241/1993.

4.Administrator judiciar provizoriu :Minodora-Letitia Georgiu CUI RO 19679566 sediul social Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu nr.15 ,nr matricol 10423/1999 Tel/Fax 0264-596765;0723-734125,adresa de email :cabinet@insolventageorgiu.ro.

6.Subsemnata,Minodora-Letitia Georgiu,în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL,conform Deciziei civile nr.1812/17.06.2015,pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj,în dosarul nr.803 /1285/2015, în temeiul art.99 si urmatoarele din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei coroborate cu art.67 şi art. 74 din acelaşi act normativ

NOTIFICĂ

7. Deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitorului SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL prin Decizia civila nr.1812/17.06.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 164/1285/2015.

7.1. Debitorul SCJOLIDON IMPORT EXPORT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei

7.2. Creditorii debitorului SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.3. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului nascute pana la deschiderea procedurii generala de insolventa (17.06.2015) este 03.08.2015.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.4. Alte termene stabilite:Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de 24.08.2015.

7.2.5. Termen limita pentru depunerea contestatiilor cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar in tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea in BPI.

7.2.6. Termenul pentru solutionarea contestatiilor si definitivare a tabelului preliminar este la data de 23.09.2015 ora 8 sala 249 a Tribunalului Specializat Cluj

7.3.Termenul limita pentru depunerea de catre creditori a opozitiilor la deschiderea procedurii este in termen de 10 zile de la primirea prezentei notificari.

7.4. Sedinta primei adunarii a creditorilor va avea loc la data de 01.09.2015 , ora 10, urmanad ca ordinea de zi sa fie inscrisa in convocator care va fi publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa

8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj,pentru efectuarea menţiunii.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Cererea pentru inscriere la masa credală se depune in dublu exemplar la Tribunalul Specilizat Cluj si trebuie sa contina documentele prev de art 104 din lege . Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate..

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei .

Restricţii pentru creditori:De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei).

Administrator judiciar provizoriu Minodora-Letitia Georgiu

Jolidon